Uitstel indienen btw-aangiften

2 apr 2020

Op 18 maart 2020 heeft de Federale Overheidsdienst Financiën een communicatie verzonden omtrent bijkomende steunmaatregelen naar aanleiding van het coronavirus.

Ondernemingen die door het coronavirus (COVID-19) financiële moeilijkheden ondervinden, konden al steunmaatregelen aanvragen bij FOD Financiën.

Daarnaast heeft de federale regering nu ook beslist om nog extra bijkomende maatregelen te nemen om financiële ademruimte te creëren voor de bedrijven, ondernemers maar ook voor gezinnen. Ze willen zo de financiële gevolgen van het virus zoveel mogelijk verzachten.

Uitstel voor het indienen van de btw-aangiften

PERIODIEKE AANGIFTEN

Ben je starter, heb je een vergunning maandelijkse teruggaaf en wens je de maandelijkse teruggaaf van je btw-krediet te kunnen genieten? Dan krijg je uitstel tot en met 3 april 2020 voor de aangifte van februari 2020, i.p.v. slechts tot de 24ste van de maand volgend op de aangifteperiode.

INTRACOMMUNAUTAIRE OPGAVENJAARLIJKSE KLANTENLISTING

• Termijn verlengd tot 30 april 2020
• Als u uw activiteit hebt stopgezet: ten laatste op het einde van de 4de maand na het stopzetten van uw aan de btw onderworpen activiteit.

Wens je meer info over:

• Uitstel voor het indienen van de aangiften in de VenB, RPB en BNI-ven met limietdatum van 16 maart tot en met 30 april 2020
• Uitstel voor het indienen van de btw-aangiften
• Versnelde teruggave btw voor de maandaangifte van februari 2020
• Betaling van btw en bedrijfsvoorheffing
• Betaling van de personenbelasting en de vennootschapsbelasting

Raadpleeg de website van Federale Overheidsdienst Financiën

Bron: Federale Overheidsdienst Financiën

 


Ben jij op zoek naar een betrouwbare, eenvoudige en vooral veilige tool om als ondernemer al jouw facturen, btw-bonnetjes en documenten digitaal door te sturen naar jouw boekhouder?

Dan is Billtobox de oplossing voor jou! Contacteer ons voor meer info of woon (virtueel) een gratis demo-sessie bij:

Contacteer ons
 

Gerelateerde blogs